0265-712.412      0265-712.412
  zagar@cjmures.ro
Anunt APM pentru Reactualizare PUG si RLU
Posted on Categories Informări

COMUNA ZAGAR anunta publicul interesat asupra depunerii la APM Mures a solicitarii de emitere a avizului de mediu pentru REACTUALIZARE P.U.G. SI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM. Informatiile privind prima versiune a planului pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Mure?, str. Podeni, nr. 10, luni între orele 09:00-15:00 si marti-vineri între orele 09:00-12:00 si la sediul Primariei Zagar.

Observatiile justificate ale publicului se primesc zilnic, la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Mures în termen de 15 zile de la publicarea anun?ului.

Anunt APM pentru Reactualizare PUG si RLU
Posted on Categories Informări

COMUNA ZAGAR anunta publicul interesat asupra depunerii la APM Mures a solicitarii de emitere a avizului de mediu pentru REACTUALIZARE P.U.G. SI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM. Informatiile privind prima versiune a planului pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Mures, str. Podeni, nr. 10, luni între orele 09:00-15:00 si marti-vineri între orele 09:00-12:00 si la sediul Primariei Zagar.

Observatiile justificate ale publicului se primesc zilnic, la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Mures în termen de 15 zile de la publicarea anuntului.

Anunt licitatie publica
Posted on Categories Oferte publice

Anunt licitatie publica deschisa privind concesionarea pe o perioada de 49 ani a suprafetei de 0,80 ha teren arabil situat în comuna Zagar, sat Seleu?, judetul Mures