0265-712.412      0265-712.412
  zagar@cjmures.ro

Comuna este situată în partea sudică a judeţului Mureş.

Vecinătăţi:

 • Est – comuna Bălăuşeri;
 • Vest – comuna Suplac;
 • Sud – comuna Viişoara;
 • Nord – Coroisânmartin.

Forme de relief, specifităţi, influenţe – de deal.

Comuna este situata in partea sudica a judetului Mures ( 24,38 grade longitudine estica, 46, 20 grade latitudine nordica ). Spre nord se invecineaza cu comuna Coroisanmartin iar spre sud cu comuna Viisoara, fiind traversata de drumul judetean 142 C.

Suprafata comunei este de 3902 ha din care:

 • agricol – 2751 ha
 • arabil – 1880 ha
 • pasuni – 624 ha
 • fanete – 168 ha
 • livezi – 77 ha
 • vie – 2 ha
 • intravilan – 107 ha
 • paduri – 360 ha