Informare referioare la publicarea ghidului PNNR – pentru infiintarea grupurilor de producatori in sectorul agricol