0265-712.412      0265-712.412
  zagar@cjmures.ro

Primar

PĂTRUȘEL CLAUDIU

Contact: 0265-712.412 interior 001
Atribuții: orice fel de probleme la nivel de comună

Viceprimar

ZĂLAR MARTIN

Contact: 0265-712.412 interior 003
Atribuții: probleme de buna gospodarire a comunei, strazi, drumuri, santuri, iluminat public, prevenire si stingere a incendiilor, cursuri de apa etc.

Secretar

ALDEA IOANA-GEORGETA

Contact: 0265-712.412 interior 002
Atribuții: probleme de legislatie, autorizari, succesiuni, acte notariale, întabulari de terenuri, probleme de fond funciar, stare civila, înregistrari de nasteri, casatorii si decese, propuneri de acte normative locale etc.

Contabilitate

LABA MONICA

Contact: 0265-712.412 interior 005
Atribuții: probleme financiar contabile, resurse de fonduri, surse de finantare a comunei, bugetul de cheltuieli repartizarea acestuia pe subunitati, întocmirea dosarului, în vederea acordarii îndemnizatiei de nastere etc.

Impozite și taxe

Inspector VAIDA MARIA

Casier HANCU EUGEN

Contact: 0265-712.412 interior 004
Atribuții: stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru cladiri, terenuri, vehicole si autovehicole pentru persoane fizice si juridice, eliberarea de certificate fiscale si de evaluare fiscala pentru înstrainari, donatii sau tranzactii imobiliare
– încaseaza orice fel de taxe si impozite locale, executa prin sondaje periodic masuratori de control asupra sinceritatii datelor declarate în registrul agricol privind constructiile detinute de persoanele fizice si juridice.

Fond Funciar

Referent ȘANDOR DANIELA MINODORA

Contact: 0265-712.412 interior 003
Atribuții: declararea suprafetelor de teren dobândite sau înstrainate, declararea miscarii efectivelor de animale, eliberarea certificatelor de producator, certificatelor de vânzare a animalelor, acordarea alocatiei de stat pentru copii, eliberarea adeverintelor de orice fel, eliberarea de lapte praf, încheie contracte de pasunat, urmareste realizarea acestora

Asistență Socială

Inspector MOLDOVAN EMESE IBICA

Contact: 0265-712.412 interior 007
Atribuții: întocmirea evidentei cu minorii aflati în dificultate, plasamente familiare, întocmirea dosarelor pentru ajutoare sociale, ajutoare de urgenta, depistarea de cazuri sociale deosebite, pentru minorii aflati în dificultati sociale, întocmirea de anchete sociale, face propuneri de internare în institutii specializate, întocmeste dosare de alocatii complementare si de sprijin.

Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta S.V.S.U.

Șef S.V.S.U. LABA ISTVAN

Contact: 0265-712.412 interior 005
Atribuții: responsabil situații de urgență