Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 54 din 2001 in anul 2021