0265-712.412      0265-712.412
  zagar@cjmures.ro

Spre nord se invecineaza cu comuna Coroisanmartin iar spre sud cu comuna Viisoara, fiind traversata de drumul judetean 142C.

Satele apartinatoare sunt: Zagar si Seleus