0265-712.412      0265-712.412
  zagar@cjmures.ro

Denumirea unității administrativ – teritoriale:

Comuna Zagar

Codul județului: 261

Denumirea județului: Mureş

Codul SIRUTA al unității administrativ-teritoriale: 120343

Adresa: Str. Principala, nr. 266

Cod poştal: 547655

Telefon fix: 0265-712.412

Fax: 0265-712.412

E-mail: zagar@cjmures.ro

Program de functionare: zilnic de luni pana vineri 7:30 -15:30