Unitatea administrativ-teritorială ZAGĂR, din județul Mureș anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 5 și 6 începând cu data de 18.06.2021 pe o perioadă de 60 zile, la sediul Primăriei Comunei ZAGĂR, conform art. 14, alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.