0265-712.412      0265-712.412
  zagar@cjmures.ro
Anunt cadastrare
Posted on Categories Informări

Unitatea administrativ-teritorială ZAGĂR, din județul Mureș anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 5 și 6 începând cu data de 18.06.2021 pe o perioadă de 60 zile, la sediul Primăriei Comunei ZAGĂR, conform art. 14, alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Primăria Zagăr vă urează Paște Fericit!
Posted on Categories Informări

 

Fie ca bucuria Învierii Domnului să vă aducă în suflet liniște, pace și fericirea de a petrece aceste clipe magice alături de cei dragi. Hristos a Înviat!

Primar, Claudiu Pătrușel

 

Anunt acordului de mediu
Posted on Categories Informări

“COMUNA ZAGĂR” prin primar Pătrușel Claudiu anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Asfaltarea drumului comunal DC 63 și a străzilor din satele Zagăr și Seleuș, comuna Zagăr, județul Mureș propus a fi amplasat în comuna Zagăr, satele Zagăr și Seleuș, jud. Mureș. Informațiile privind proiectul propus pot fi obținute la APM Mureș, la numărul de telefon 0265 314984, fax 0265 314985, adresa de e-mail office@apmms.anpm.ro, precum și la sediul Comunei Zagăr, adresa de e-mail zagar@cjmures.ro.

Observațiile publicului se primesc zilnic la adresa de e-mail office@apmms.anpm.ro.